Prospektoimalla kunnioitat ja säästät asiakkaan aikaa: Tärkeä askel ennen ensikontaktia

Prospektointi on tehokas tapa löytää uusia asiakkaita ja luoda arvokkaita liiketoimintasuhteita. Kuitenkin ennen kuin otat yhteyttä potentiaaliseen asiakkaaseen, on tärkeää tehdä taustatyöt kunnolla ja varmistaa, että kontaktointi on merkityksellistä ja arvokasta molemmille osapuolille. Tämä on erityisen tärkeää, kun pyrit kunnioittamaan asiakkaan arvokasta aikaa.

Yksi tapa kunnioittaa asiakkaan aikaa on selvittää tärkeitä tietoja yrityksestä ennen ensikontaktia. Tämä voi sisältää esimerkiksi tietojen etsimisen yrityksen verkkosivuilta. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa tavoittelet rakennusalalla toimivaa yritystä potentiaalisena asiakkaana. Verkkosivut voivat tarjota arvokasta tietoa yrityksen toiminnasta ja erikoistumisalueista.

Jos yritys on erikoistunut esimerkiksi uudisrakentamiseen, voit käyttää tätä tietoa kontaktin muokkaamiseen heidän tarpeidensa mukaisesti. Voit korostaa, miten oma tuotteesi tai palvelusi voi tuoda lisäarvoa heidän uudisrakentamishankkeisiin tai ylipäätään liiketoimintaan. Tämä osoittaa, että olet tehnyt taustatyöt ja kiinnostunut ymmärtämään heidän liiketoimintaansa.

Toinen esimerkki hyvästä prospektoinnista, joka toimii SaaS-bisneksessä, on selvittää etukäteen, mitä teknologioita yrityksellä on käytössään. Tämä onnistuu, jos yrityksellä on jokin komponentti verkkosivuilla, esim. Chat tai CRM:llä tehty yhteydenottolomake. Voit selvittää käytössä olevia teknologioita mm. builtwith.com-verkkosivulta.

Tämä taustatyö auttaa sinua myös erottelemaan potentiaaliset asiakkaat niistä, joiden tarpeisiin et ehkä pysty vastaamaan. Jos huomaat, että yritys ei ole kiinnostunut uudisrakentamisesta tai korjausrakentamisesta, voit keskittää aikasi ja resurssisi muihin potentiaalisiin asiakkaisiin, joiden tarpeisiin pystyt paremmin vastaamaan.

Kun olet tehnyt taustatyön ja kerännyt tietoa yrityksestä ennen ensikontaktia, voit lähestyä potentiaalista asiakasta relevantilla tiedolla ja tarjouksella. Tämä osoittaa ammattimaisuutta ja sitoutumista asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Samalla säästät myös asiakkaan aikaa, koska voit tarjota heille heti alusta alkaen tietoa ja ratkaisuja, jotka ovat relevantteja heidän liiketoiminnalleen.

Prospektoimalla kunnolla ja tekemällä taustatyön ennen ensikontaktia voit kunnioittaa asiakkaan arvokasta aikaa. Tällainen lähestymistapa auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja luomaan vahvempia asiakassuhteita.

Muista kuitenkin, että prospektointi on jatkuvaa työtä, ja on tärkeää ylläpitää vuoropuhelua ja jatkuvaa asiakasymmärrystä pitkäaikaisten suhteiden luomiseksi.